VOG

En wat ik dan wel heb? Een VOG, verklaring omtrent gedrag. Is tegenwoordig best wel goed om die aan mensen te vragen. De Kunstuitleen waar ik vrijwilligerswerk doe, heeft gewoon een verklaring aangevraagd voor iedereen. Kost wel€35,-. Krijg ik weer vergoed.

En de VOG heb ik wel nodig als ik met kinderactiviteiten meedoe. Kan ik laten zien dat ik er een heb. Waarschijnlijk zou ik wel protesteren als ik op eigen kosten een verklaring moet vragen. Zou ik niet gauw doen. Dan is €35,- voor een papiertje best veel geld.

Van het Ministerie

En dat wist ik niet. De verklaring wordt uitgegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Stond ik wel van te kijken. Maar…..wordt ondertekend door een vertegenwoordiger van de Minister voor Rechtsbescherming. Dat wist ik dus ook niet.

Minister voor Rechtsbescherming, een minister zonder portefeuille. Dat weet ik wel. En dat is dus één van de dingen die daar gebeuren een VOG verklaring uitgeven. In elk geval is het een soort screeningstest. Justis, screeningsautoriteit.

Kamerstuk

Er is zelfs een Kamerstuk TK Ontwikkelingen rondom de Vreklaring omtrent Gedrag.Van de minister voor Rechtsbescherming, aan de Tweede kamer. In die brief staat er
uit een onderzoek, het WODC-onderzoek naar voren komt dat er jongeren in het MBO zijn die uit angst voor een weigering geen VOG durft aan te vragen; het zogenaamde ‘dark number’. Wist ik ook niet.

Er is zelfs een website voor die doelgroep waar ze een soort VOGcheck kunnen doen. Ook nieuw. Wat ik allemaal te weten ben gekomen door de VOG.